Dumheter! Inte äta andras barn!

Så stor min dotter på 2,5 år och ropar till en av ekorrarna som bor på vår tomt. Hon såg nämligen den lille rackaren tjuva en fågelunge från ett av minst 5 trastpar som också huserar här tillsammans med ytterligare 2 ekorrar, en familj med svartvitflugsnappare, en familj blåmesar och en familj talgoxar - Det är ett rikt djurliv måste jag säga, men jag hade gärna haft grodor och sånt vid dammen - just nu är det bara skräddare som springer omkring på ytan, sen har vi inget i dammen som kan käka upp mygglarverna som snart belägrar den.

Modettes sommarturné del 2

Jag kom med :-)

Det ska bli skitkul. 

Grattis, grattis!

Idag fyller jag år!  Presenter mottages tacksamt *s*

Modettes sommarturné!
Jag vill verkligen få en plats på denna happening. Det vore om inte annat en bra start för min modekarriär *s* nej, men ärligt talat jag vill hemskt gärna få en plats - jag behöver ju tips om hur jag ska klä mig för att inte se ut som ett spektakelModette.se ger sig ut med sin röda Modettebil och fixar roliga events i samarbete med VERO MODA.
 I juni bjuder de bland annat på kuliga klipp i ModetteTV, exklusiva hemliga mobilrapporter direkt från sin roadtrip, bloggning, mingel i Vero Modas butiker, trendrapporter, rabatter och mycket, mycket mer.   

Torsdag 19 juniPiteå
 

Genusteorier

3.1 Den manliga dominansen

Den manliga dominansens styrka kommer sig genom det som Bourdieu(1999) kallar det symboliska våldet.
Det symboliska våldet är ett mjukt våld som inte märks av dess offer. En stor anledning till att den manliga dominansen är svår att överbrygga beror enligt Bourdieu på att de dominerade i ett samhälle inte kan tänka en tanke utan att använda sig av de dominerandes tankestrukturer. Det vill säga - att det inte finns något annat sätt att tänka på än det sätt som de dominerande använder.

Det manliga tänkandet anses som neutralt och denna ordning behöver inte försvaras. Även mannen är fången i detta mönster, således är han alltså inte medveten om sin dominans, lika lite som att kvinnan är medveten om att hon domineras. 


Den social ordningen fungerar enligt Bourdieu som en jättelik symbolisk maskin som legitimerar den manliga dominansen.Skola, myndigheter, familj och så vidare hjälper till att upprätthålla den manliga dominansen i så väl stat,samhälle och familj. Uppdelningen könen emellan ingå alltså i tingens ordning - det är liksom normalt och naturligt att uppdelningen är som den är - uppdelningen ifrågasätts inte.


Det enda sättet att minska den manliga dominansen är alltså att ändra på männens (en övervägande del av alla befintliga mäns) tankestruktur, vilket kan vara speciellt svårt om de inte själva är medvetna om den. Att ändra kvinnors ställning tar således lång tid eftersom beteenden sitter så djupt rotade i oss.3.1.1 Habitus/Könshabitus

En individs habitus innebär de ramar som individen måste använda sig av i det sociala samspelet - det är dessa ramar som styr hur hon  ska handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Dessa ramar eller normer är resultat av erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som ristas in i människors kroppar och sinnen.


Könshabitus är de normer som innefattar vad som är manligt respektive kvinnligt.

De biologiska skillnaderna används för att förklara och befästa hur män respektive kvinnor ÄR.  Denna könssocialiseringen påbörjas redan innan barnet föds.

Barnet lär in det sociala spelet och den pedagogiska handling som sker inom familjen och samhället. Barnet utvecklar enligt Bourdieu ett "symboliskt kapital".

Uppmuntran när barnet gör "rätt" val eller beter sig i enlighet med sitt biologiska kön leder till en inskolning i hur man ska vara som man respektive kvinna. Utskällningar om barnet gör fel val eller beter sig annorlunda får samma resultat. Vi blir den som vi förväntas vara.3.2 Genussystemet

Genussystemet är framtaget av professor Yvonne Hirdman(2001) verksam vid Arbetslivsinstitutet och Historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Hirdmans genussytem består av två viktiga delar:


1. Dikotomin. Detta innebär att manligt och kvinnligt inte ska blandas. Kvinnor och män är olika och befinner sig således på olika spelplaner. Kvinnan har, förutom sitt arbetsliv, ofta även huvudansvar för hushållet och barnen, medan mannen har rollen som försörjare och beskyddare av sin familj och det är så det ska vara.

Mannen är det positiva, den starke och kvinnan det negativ, den svaga. A och B.
Detta innebär nästan alltid att man inte kan vara en A(d.v.s. man) utan att förtrycka en B(d.v.s. kvinna). Barnet föds enligt Hirdman inte till man eller kvinna utan skapas till det beroende på vilken uppsättning könsorgan barnet föds med.


2. Hierarkin. Mäns överordning och kvinnors underordning. Mannen står som modell för hur människan ska vara och kvinnan är undantaget, d.v.s. att männen är människor och det är de som utgör normen. Detta gäller i forskningsresultat - där männens symtom och upplevelser är de riktiga - kvinnornas ibland helt annorlunda symtom ses som avvikande. Män värderas i stort högre än kvinnor och det är orsaken till att mannen är överordnad kvinnan. Mannen tar således plats på kvinnans bekostnad bara genom att vara man.


Dessa principer påverkar varandra och ju större skillnaden är mellan könen desto mer självklar blir mannens överlägsenhet gentemot kvinnan. Det manliga är som nämnt den rådande normen - trots att det inte alltid syns. Det centrala i genussystemet enligt Hirdman är att kvinnor respekive män tilldelas olika egenskaper kopplade till deras biologiska kön. Dessa egenskaper är dock olika i olika kulturer och är något som ändras med tiden.

Detta innebär att egenskaperna som tillskrivs de olika könen inte kan vara biologiska, utan måste vara konstuerade.


3.2.1 Genuskontrakt

Förutsättningen för männens överordning är enligt Hirdman att manligt och kvinnligt hålls isär i så stor utsträckning som möjligt. Detta innebär att det finns ett kvinnligt och ett manligt område och dessa ska får inte blandas. Både kvinnor och män ser till att upprätthålla detta, medvetet eller omedvetet. Övertramp ses inte med blida ögon från omgivningen. Detta är vad Hirdman kallar genuskontrakt. Kontraktet innebär oskrivna regler och normer om hur vi ska bete oss som kvinnor respektive män. Det innefattar även vad som förväntas av oss och vad vi förväntar oss av andra. Dessa genuskontrakt förändras dock när mansdominerade områden besätts av kvinnor.

Det finns en genussegregering i samhället och ett exempel på detta är arbetslivet. Vissa yrken innehas främst av män andra av kvinnor, idéerna om hur män respektive kvinnor ska vara överensstämmer ofta med de idéer som finns gällande yrket. Tittar man vidare på denna segregering ser man att hushållsarbete och "kvinnliga" sysslor ofta ses som ett okvalificerat arbete och att lönen är därefter.3.2.2 Genuskonflikt

Könens indelning i ett genussystem är som jag tidigare nämt en ordning som skapats ur

sociala och/eller kulturella normer - vilka kan förändras och ifrågasättas.

Det som främst kan störa denna genusordning är omständigheter som  gör det möjligt att

tänka bort denna segregering, att ifrågasätta systemet. Detta är vad Hirdman kallar för

genuskonflikt.

Enligt Hirdman finns det olika lösningar på denna konflikt. .

En lösning kan vara att man utvidgar den manliga spelplanen och skapa ett nytt rum för

kvinnorna - detta ger dock kvinnorna en underordnad ställning. Mannen är dock fortfarande

normen. Ett modernt exempel på detta är ishockey och damhockey - damidrotterna överlag

klassas som  betydligt mindre värda.  

Alternativet till detta är att skapa egna rum för kvinnor, men detta sker fortfarande med mannens norm som förebild.

Konflikten uppstår enligt Hirdman på grund av att kvinnor kommer in på männens spelplan, de gör männens arbete lika bra som männen och kräver även samma rättigheter - vilket i sin tur leder till att genussystemet ifrågasätts.


Ytterligare en tisdag

och det var mycket som inte blev gjort igår!

Idag blir det att skriva på ex-jobbet. Iallafall från nu fram till 12. Jag måste verkligen ta tag i det

Måndag - att göra

Det är mycket som ska göras i veckan.... egentligen alldeles för mycket, men det är bara ta tag i eländet och köra igång.

MÅNDAG:
Baka frukostbullar
Skriva klart metoddiskussionen
Handla
Tvätta röd tvätt
Hänga röd tvätt
Tvätta gul tvätt
Hänga gul tvätt

Vattna inne
Sortera kläder som ska säljas (två kartonger från garaget + det som är tvättat och torrt)
Ta ihop torr tvätt
Rensa/inventera kyl och sval
Rensa/inventera skafferi
Fara med papper till återvinningen


Mer tillkommer säkert senare idag.... jag undrar om jag hinner med allt.

Uppdatering Ex-jobbet

Jag fick kommentarer av min handledare igår och det var inte många kommentarer alls. Visst en del måste utvecklas, men det hade jag själv påpekat också så det känns mycket bra. Jag vet som sagt att jag kan skriva uppsats.

I helgen ska jag vara ledig - eller ledig och ledig, jag ska städa och tvätta och baka och hålla på inför födelsedagen, men jag ska inte kolla på uppsatsen något!

101 saker att göra på 1001 dagar - uppdaterad lista

Det är kanske på sin plats att uppdatera listan lite - för en del saker har trots allt genomförts

Start 1 juli 2006 - slutar 27 mars 2009

Saker kvar att göra: 55
Slutfört: 46


1.Göra en lista på 101 saker (Gjort  1 juli  2006)

2.Gräva dammen djupare (Gjort 19 juli  2006)

3. Rensa ur rönnar och andra träd på tomten

4. Göra om vårt sovrum (Gjort våren 2007)

5. Göra om A's rum  (Gjort januari 2007)

6. Besöka Santa's World i Rovaniemi

7. Anlägga en köksträdgård/djupsäng

8. Skaffa ett växthus

9. Utöka rabatten under björken (Gjort 19 juli 2006)

10. Fixa till i vardagsrummet (Gjort januari 2007)

11. Skaffa golvlist till toaletten

12. Rensa i förrådet innanför "pysselrummet"

13. Rensa ur "pysselrummet"

14. Fixa till "hobbyhörna" (Gjort september 2007)

15. Fixa till ett "syhörn" (Gjort september 2007)

16. Fixa kompostgaller och anlägga kompost (Gjort våren 2008)

17.Stå på loppis  (Gjort 22 juli 2006)

18. Testa att odla svamp (Påbörjat maj 2008)

19. Gå igenom alla babykläder (till 68cl)  och sälja de som inte ska vara kvar (gjort augusti 2006)

20. Gå igenom alla  74/80 kläder och sälja det jag inte vill ha kvar

21. Gå igenom alla  86/92 kläder och sälja det jag inte vill ha kvar

22.Gå igenom mina kläder och sälja det jag inte vill ha kvar

23. Gå igenom Johans kläder och sälja det han inte vill ha kvar

24. Organisera allt vi har i källarförråden så att det tar mindre plats

25. Göra om  F's rum med nya möbler (Gjort september 2007)

26. Betala tillbaka lilla lånet från CSN (Gjort 28 juli 2006)

27. Fyll på presentlådan (Gjort våren 2007)

28. Rensa ur skåpen i tvättstugan (Gjort 15 augusti 2006)

29. Stå på loppis 2008 

30. Fixa fler pallkrageodlingar (Gjort våren 2008)

31. Fixa förvaring till pysselrummet (Gjort september 2007)

32. Göra all min sylt (Gjort 2007/2008)

33. Byta sofföverdrag i köket(Gjort 2008)

34. Kolla igenom allt Tupperware och sälja det jag inte vill ha kvar

35. Gå igenom köksskåpar och rensa bort det jag inte behöver

36. Sy nya köksgardiner (Gjort  4 februari 2007)

37. Sy gympapåsar till flickorna

38. Ta ner syrenen (Gjort våren 2008)

39. Spara 1000:-/månad  33000:-/33000:-

40. Gå på teater

41. Olja altanen

42. Uppdatera min hemsida (Gjort mars 2007)

43. Byta fönster

44. Fixa garagefönstren (Gjort våren 2008)

45. Fixa balkongdörren

46. Fixa ytterligare en bokhylla (Gjort 6 januari 2007)

47. Katalogisera mina böcker

48. Organisera alla mina böcker

49. Läsa alla böcker jag har

50. Klä om trästolarna (Gjort september 2007)

51. Ta ner granen

52. Organisera CD:skivor

53. Katalogisrea videofilmer

54. Organisera videofilmer

55. Katalogisera DVD filmer

56. Organisera DVD:filmer

57. Framkalla en omgång foton

58. Rama in 10 foton

59. Göra ett par förstoringar

60. Plocka lupinfrön i trädgården och sälja/ge bort (Gjort augusit 2007)

61. Göra en stenträdgård

62. Starta blogg och skriva i den regelbundet

63. Rama in litografin

64. Sätta upp alla äkta tavlor vi har (Gjort 4 februari 2007)

65. Sy ett klädesplagg (Gjort 4 September 2006)

66. Skaffa en liten digitalkamera

67. Skaffa en gungställning

68. Skaffa en sandlåda

69. Anlägga en grillplats

70. Göra en bro over "ån" (Gjort sommaren 2006)

71. Lägga stenar i hela "åbädden"(Gjort sommaren 2007)

72. Fixa fler plantor till dammen (Gjort sommaren 2007)

73. Rensa ut ur bastun (Gjort våren 2008)

74. Skaffa en duschkabin eller duschdraperi

75. Skaffa ett plommonträd

76. Skaffa ytterligare ett fruktträd/buske

77. Plantera minst 3 vinbärsbuskar (Gjort september 2006)

78. Skaffa utemöbler (Gjort våren 2007)

79. Måla utemöbeln som morfar gjort

80. Göra oss av med Forden (Gjort juni 2007)

81. Rensa ur vita byggnaden

82. Flytta vita byggnaden

83. Skaffa en torkvinda (våren 2008)

84. Kasta Hennes och sånt som Allers  (Gjort januari 2007)

85. Stoppa in recept i pärmar

86. Stoppa in pysselpapper i pärmar

87. Skaffa en bokhylla bara för pysselsaker (Gjort januari 2007)

88. Skaffa ved för vintern 2007/2008 (Gjort september 2007)

89. Skaffa nytt objektiv till kameran (Gjort juni 2007)

90. Städa i garaget

91. Ha minst 20 presenter/julklappar i överraskningslådan  som jag inte köpt.(Klart maj 2008)

92. Skaffa nya glasögon

93. Rensa i rummet utanför pysselrummet

94. Skaffa ved för vintern 2008/2209

95.Campa (tält) minst två gånger  (1/2) 1: Kolmårdens camping 6-10 juli 2006

96. Köpa nya soffa till vardagsrummet

97. Döpa A

98. Åka och fiska minst två ganger  (Gjort juli 2007)

99. Åka på IKEA i Haparanda (Gjort 4 januari 2007)

100. Besöka en nationalpark

101. Slutföra alla saker på denna lista


Nu är ex-jobbet inskickat

för läsning av handledaren - det får gå som det går. I värsta fall får jag väl dra tillbaka det om det blir för illa.

Nu ska jag ta LEDIGT resten av dagen och umgås med min yngsta dotter. Vi ska snart åka in till stan med stora eländet för hon ska ha PRAO idag på Intersport.

Jag tror att det blir en bra dag idag! Jag ska passa på att åka och handla lite också när jag för en gångs skull använder bilen. Jag har inte kört en enda meter med bilen denna vecka hitills och det känns faktiskt jättebra!

Over and out så länge

Fysiskt funktionshindrades arbetssituation ur ett genusperspektiv

Fysiskt funktionshindrades arbetssituation ur ett genusperspektiv - en intervjustudie med fysiskt funktionshindrade vuxna

Är den enormt inspirerande titeln på mitt examensarbete.

Det är väldigt intressant men tidskrävande. Fysiskt jobbigt också att sitta vid datorn dagarna i ända - något som inte helt fungerar för min del.

Idag ska det skickas in - för en snabbkoll....

Torsdag och mer exjobb

Jag vet ärligt talat inte vad jag ska skriva i mitt exjobb! Och det ska lämnas in i veckan! Nästa vecka ska det skrivas ut och skickas till examinatorn.

Jag är inte klar, inte redo för att göra det än!

Försöker sitta och skriva, men inget blir gjort! Måste iallafall försöka.


Jag vill ha så mycket!

Närmare bestämt en hel del saker!


Klänning med kort ärm hampa/ekobomull från Minni


Underkläder från BAM Bamboo clothing från Allt-i-tyg


Och en del andra ekologiska och/eller rättvisemärkta kläderHalsband från Babyheaven


Halsband från wgaard med barnens namn på

Jag önskar mig ett plommonträd och ett växthus och en torkvinda!

Jag önskar mig tur med odlingen av grönsaker och tur med att hitta bär och svamp ute i skogen.

Jag önskar mig även ork och tålamod att baka och sylta och safta, för det kommer att bli tungt ekonomiskt resten av detta år.

Jag önskar att vi alla får vara friska och att lillan slutar med blöjor.

Jag önskar att jag kunde köpa allt till flickorna som jag vill att de ska ha - en massa fina ekologiska plagg, saker som t.ex. florin syr och saker som de önskar sig.

Jag önskar att jag kunde renovera badrummet och bygga en lägenhet i källaren så att syrran kunde flytta in.

Jag önskar att syrran får sålt sitt hur och att hon får mycket pengar för det. Jag önskar också att hon får jobbet hon har nu på prov och att det går bra för henne.

Och när jag lika håller på så önskar jag mig fred på jorden och att alla ska få äta sig mätta. Jag önskar bot till alla sjuka och tröst till alla som är ledsna.


Examensarbete

Jo, jag sitter med ex-jobbet idag - det är svårt att ta tag i det tycker jag. Intervjuerna är klara och jag har börjat sammanställa resultatet lite. Idag ska teoridelen göras klar och metoddelen - jag måste helt enkelt få det färdigt. Det jag skickat in tidigare var ju "avkopierat" - det är det inte. Visst jag erkänner att jag har läst nämnda rapporter, men inte samtidigt som jag skrev - jag har iofs bra minne. Det är ju inte enkelt att skriva om samma sak som flera 1000 andra och få det att inte likna någon annans arbete.

Ja, jag jag ska ju vara duktig - så jag måste ju klarar av det på något sätt.

Godis!
Mycket godis blir det!

Öroninflammation?

Jag är lur på att jag fått det - det skulle ju inte vara omöjligt eller första gången jag fått det, och jag rent ogillar principen att jag inte får antibiotika - hade jag fått det för några veckor sedan hade det här problemet inte uppstått.

Efter 35 år (jo jag börjar bli så gammal) så vet jag att det inte ger med sig - jag önskar att det inte vore så, men jag förstår inte varför jag måste plågas i onödan.


Nu ska jag få ungarna i säng och själv försöka skriva lite på det där examensarbetet....

Mycket kläder blir det

Var så god att handla :-)Klänningar 104 cl  5:- styckshorts och kjolar 98/104  5:-/plagg förutom jeansshortsen som kostar 20:-


Toppar 98/104 5:- /plaggToppar 122/128  5:-/ plagg

Aprilväder och funderingar

fast det snart är slutet på maj.... kallt och trist är det och det ömsom snöar ocg regnar.

Lillan är hemma från dagis idag - hon har haft en jobbig natt - och har hon en jobbig natt - då har jag en jobbig natt.

Däremot sov hon utan blöja inatt! Det är kanske på rätt väg trots allt.

Idag ska jag fila med på ex-jobbet - kanske hinner jag gå igenom en kartong från källaren också och packa om det. Jag ska sortera kläderna som ska säljas också. Det är en hel del - rent ut sagt massor! Funderar på om jag ska lägga ut på Tradera, men det är ganska besvärligt det också. Det enklaste är nog att lägga i kartonger efter storlek och sälja på loppis - får väl ha en gårdsloppis här hemma också och sälja bort en del först.
Återkommer om den saken - kanske skulle man hyra in sig i en kvarterslokal och sälja - den möjligheten finns ju också.

Det gäller bara att man får ut det till många människor - får väl sätta ungarna på att dela ut i brevlådorna i hela byn *asg*
och sätta upp lappar på butikerna här omkring.

Bullbak och annat elände *s*

Ja, bullbaket är inget elände - det har hittills rullat på problemfritt.

Men jag hinner inte med att göra något - varken till skolan eller här hemma - förutom bullbaket då, vilket iofs är mycket trevligt att det blir gjort.

Ligger hopplöst efter med tvätten (kan ju bero på att det lilla eländet slutat ha blöja, och inte riktigt har tid att springa på toaletten varenda gång det skulle behövas!

Tvättmaskinen går varm och trots att några fler kläder än lillans tvättas så växer högen. Förvisso gör 4 omgångar gympakläder och matchkläder och träningskläder och så badlakan att det blir en del tvätt. Vi är trots allt en ganska stor familj.

I dag var planerna att få helgstädat i huset (lycka till!), baka bullar och frukostbullar(frukostbullarna hoppar jag över), tvätta ett par maskiner och handla.

För er som inte vet bor vi i ett enplanshus på ca 120kvm med fullt inredd källare..... nu städar jag bara uppe - nere blir det gjort lite då och då, men det är mycket kvar att röja ..... jag ska stå på loppis i sommar och hoppas då bli av med en hel del kläder som vi inte ska ha kvar. Det är säkert 5 flyttkartonger!

Skynda och fynda alla som bor här i kring för det finns många bra plagg från ca 70cl och uppåt både barn och dam!


Snö! WTF

Alltså det är mitten av maj - då behöver det inte snöa - jag tycker om snö - i december och i januari - kanske till och med i mars, men i maj tycker jag inte om snö, då vill jag ha sol och varmt och kunna sitta utomhus på dagarna och kvällarna.

Och ambulansen står på gatan utanför - jag är van att den passerar och stannar till hos en av våra trevliga grannar (han jobbar på ambulansen) men nu har den börjat stanna utanför en annan tomt - och det har jag inte vant mig vid ännu! Jag kommer vänja mig - det är nämligen en annan ambulansförare som håller på att bygga hus där :D

Det är bra med ambulanspersonal och brandmän på gatan - om det skulle hända något hittar de flesta ur räddningstjänsten hit utan probem.

Hur kul på en skala?

Fick veta igår att jag måste skriva om hela metoddelen och teoridelen till examensarbetet - det såg visst avkopierat ut från någon annan uppsats - ja, ja - då är det väl bara skriva om alltihop igen när jag får tid.

För igår hade jag intervjuer och nu renskriver jag intervjuerna - speciellt eftersom en intervju inte blev inspelad. Det är mycket att skriva ner - tur att jag kan hålla lite i minnet!


Jag ska försöka skriva om nämna avsnitt senare i dag - det roliga i kråksången är ju att jag la ner över 4h på avsnitten!  Tar det så lång tid att kopiera av från någon annan?!

Akuten och elände

Igår när storan kom hem från skolan var det gråt och tandagnisslan. Hon hade vält med cykeln och slagit handleden och hade ONT. Detta är en tjej som inte klagade när hon bröt lårbenshalsen - så har hon ont - då brukar det vara nått.

Fick komma till vårdcentralen på stört och fick träffa en mycket trevlig underläkare som skickade oss vidare till röntgen - tur att inte alla på vårt sjukhus strejkar!  Fick vänta en stund och sedan blev det en ganska lång väntan på resultatet (jag hade ju sett bilderna ...) till slut kom sköterskan och sa att vi skulle åka hem - väl vid bilen hann hon upp oss - vi skulle inte hem utan till akuten för att träffa en ortoped. Ytterligare en dryg h väntan och in kommer vår gulliga läkare från vårdcentralen som just gått på sitt pass på akuten...

Ja, ja några dagar med skena och ta det lite lugnt sen ska det bara bli bättre.  Tur det fotbollssäsongen har ju börjat!

Fällfors svämmar över!

Byskeälven är hög nu - riktigt hög!

Så här såg det ut igår

Foton: Lisbeth


Campingen står under vattenStenhällan ner till gamla laxtrappan där man kan gå torrskodd om sommaren....

Ny vecka!

Idag ska jag skriva klart genusteorierna - det finns liksom ingen möjlighet att jag inte gör det klart idag!

Annars blir nog inte mycket gjort - tyvärr.

Fortfarande fredag

och jag har tvättat och kört igång ena dammpumpen, annars har inget alls blivit gjort idag :-(

Fredag! Solen skiner.

Idag ska exjobbet in på en omgång genomläsning. Det har gått segt på läsfronten och framför allt på intevjufronten, men det löser sig.

Jag ska försöka läsa Yvonne Hirdman och skriva ner hennes teorier idag och skrive en del på metoddelen. Sen försöker jag ragga intervjuoffer, men det har varit oväntat svårt att få folk att ställa upp.

Nej, nu ska jag och lillan äta frukost medan jag inhämtar lite genusteorier från ovan nämnda Hirdman

Vinn bok från Magisk Present

Jag är med och tävlar hos Carola om en personlig barnbok från Magisk Present.
Tävlingen pågår till 22 maj 12.00

Var med du också!
 


Nötter - ja, tack!

Jag tar gärna emot nötter till mina vänner ekorrarna!

Igår la jag ut jordnötter (nej, naturligtvis inte salta) och det blir spännande att se vad de gillar jordnötter.

Ekorrarna invaderar!

image89


Jag gillar de små djuren - det är inte det, men det blir ganska livat när de springer omkring här utanför.

Vi har haft en ekorre som brukat kika in i huset de senaste två åren - och det är rätt trevligt - det har dock varit en skygg sak som flyttat på sig så fort något rört sig. Iår har det varit annorlunda.

Ekorren (som vi trott var samma) har suttit kvar i trädet vid vår altan när vi komit ut.  När jagräfsade löv förra veckan hittade jag en ekorrtass . så en ekorre måste ha strukit med i vinter.

Igår när jag kom hem på morgonen var två ekorrar i full gång med att leka tafatt på vår altan - en kom rusande emot mig med en välda fart - som om den skulle attackera mig. Nu på morgonen satt två ekorrar på fågelbordet och mumsade frön och en tredje ekorre dök upp och snodde ett äpple som ungarna lämnat ute.

Vi har snart ekorrfarm här hos oss!

Ekorre, europeisk ekorre eller röd ekorre (Sciurus vulgaris) har markanta örontofsar vilket andra ekorrarter saknar - kan man läsa sig till. Ekorrar kan simma, men det går väldigt sakta.

Team Cans vs Team Brolle

Nu blir det svårt - för nu vet jag inte vem jag ska hålla på längre.

Team Cans framföranden har varit bra - även om jag blev lite besviken sist på framförandet av  La vida loca så har jag trots det körens framförande av Carl Orffs O Fortuna ljudande i huvudet.

Brolle måste man ju liksom bara hålla på eftersom han trots allt är från Boden - och Plupp är ju en klar favorit han med. Sen sjunger en av mina klasskompisar från gymnasiet i kören också

Operation Trädgård2008 del 3

I dag har jag trädgårdsarbetat.
Alla pallkragar är fyllda med jord (och kompost).
Jag har delat mina hjärtbergenior (Bergenia cordifolia 'Rotblum') som jag har vid dammen och planterat dem så de nu växer i stort sett runt hela.
Fönster korgen utanför köket har fått penséer i sig också.

Igår planterade jag penséer i korgarna utanför vardagsrummet. Halva tomten är krattad och jag petade ner sättpotatisen också när jag lika höll på.

Nu är dammen snart fri från is och då börjar arbetet med att rensa bort löv, pinnar och annat skräp.
Jag ska åka och hämta mer kabbeleka(Caltha palustris L.) och plantera in eftersom det var ett lyckat försök.

Jag har beställt dammväxter för första gången också
3 x Smalkaveldun (Typha angustifolia)
3 x Pontederia (Pontederia cordata)
1 x Näckros 'Chromatella' (Nymphaea 'Chromatella')

Jag beställde även
 

 5 x Japansk lykta (Physalis alkekengi var. franchetii)RSS 2.0